Teenused

Individuaalne nõustamine

 • Saame nõu pidada teemadel, mis on just praegu olulised
 • Vaatleme lähemalt, miks konkreetne probleemne olukord on tekkinud ja kuidas sellega edukalt toime tulla
 • Otsime väljapääsu segadusest ja püüame leida tekkinud küsimustele vastuseid

Paarinõustamine

Iga paar on erinev. Vastavalt teie vajadusele vaatleme lähemalt:

 • Paari omavahelist suhtlemist, suhete muutuseid, käitumismustrite korduvusi
 • Konflikte, harjutame nende edukat lahendamist
 • Emotsionaalset ja füüsilist lähedust, nende osakaalu ja mõju
 • Mõtete ning emotsioonide väljendamist
 • Partneri kuulamist ja ise ärakuulatud saamist
 • Lahkuminekuid, sellega seotud kitsaskohti ning võimalikke põhjuseid
 • Kõrvalsuhteid, nende mõju ning nendega toimetulekut
 • Vanade vigade vältimist uues paarisuhtes

Perenõustamine

 • Fookuses pereliikmete individuaalsed vajadused peresüsteemis
 • Suhted pereliikmete vahel
 • Lastega seotud mured
 • Vanematega seotud mured
 • Kärgpere vajadused
 • Lahutus, lein perekonnas
 • Traumatöö

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

 • Psühhiaatrilised ja somaatilised haigused, nendega toimetulek
 • Pikaaegne haigus, sellega toimetulek